Rozkładanie geowłókniny

Role geowłókniny w zależności od wielkości i wagi mogą być przenoszone i rozkładane ręcznie lub wymagają urządzeń do podnoszenia i transportu. Ponieważ role posiadają rdzeń (rura papierowa), możliwe jest ich przemieszczanie lub rozkładanie przy użyciu zawiesi, za pomocą znajdujących się na miejscu ładowarek np. hydraulicznych itp.
Geowłókninę rozkłada sie na wyrównanym i oczyszczonym podłożu pasmami równoległymi lub prostopadłymi do osi drogi, nasypu, zbocza itp. Role lub ich część, rozwija się tak by pokryć całą powierzchnię. Przy rozkładaniu należy uwzględnić wielkość wymaganej zakładki.
W przypadku dużych i trwałych konstrukcji należy mocować końce pasma geowłókniny przez zakopanie w rowie (rów o głębokości i szerokości conajmniej 40 – 50 cm, ułożyć geowłókninę najlepiej na trzech brzegach, rów napełnić i zagęścić materiał wypełniający).

Geosiatka

Geosiatka (georuszt) o sztywnych węzłach BX przeznaczona jest głównie do stabilizacji i zbrojenia podbudowy. Wytwarzana nowoczesną technologią, wykonana z pasma wysokiej jakości polimeru (PP) rozciąganego w dwóch kierunkach w odpowiedniej temperaturze. Węzły geosiatki (georusztu) są sztywne i nieprzesuwalne, stanowią inteligentny element jej struktury. Żebra geosiatki (georusztu) zorientowane są w dwóch kierunkach a ich prostokątny przekrój poprzeczny pozwala zwiększyć skuteczność efektu klinowania kruszywa.
Geosiatka (georuszt) ma minimum 50 letnia odporność na związki chemiczne naturalnie występujące w gruncie (4<PH<9) w temperaturze <25oC. Polimer tworzący geosiatkę (georuszt) zawiera inhibitor UV w postaci 2% sadzy węglowej zatrzymującej negatywne działanie promieniowania ultrafioletowego.
Zarówno technologii produkcji jak też użyte surowce dają gwarancję wysokiej jakości produktu i długoletnia trwałość parametrów technicznych.

Giełda transportowa

Giełda transportowa www.transport.monstro.pl to całkowicie darmowa giełda transportowa umożliwiająca skojarzenie osób, firm i instytucji chcących coś przewieźć z osobami, firmami i instytucjami zajmującymi się transportem. Ogłoszenia można dodać w dwóch kategoriach: wolne pojazdy oraz wolne ładunki. Wyszukiwanie za pomocą intuicyjnego formularza pozwalającego określić miejsce załadunki i rozładunku, wagę ładunku, rodzaj ładunku lub rodzaj pojazdu. Większość funkcjonalności nie wymaga logowania. Bez logowania można przeszukiwać ogłoszenia oraz segregować je. Bez logowania użytkownik ma też dostęp do pełnego ogłoszenia. Do dodania ogłoszenia służy interfejs użytkownika gdzie można zredagować ogłoszenie, opublikować je lub przechować na liście w schowku.